Het Beter Boek

Sponsoring
De Oerstek neemt  deel aan het maatschappelijke zorgproject "Het BeterBoek" voor de kinderafdeling en dagbehandeling in Ziekenhuis Nij Smellinghe. Mede dankzij onze deelname krijgen kinderen die opgenomen of behandeld worden in dit ziekenhuis gratis Het BeterBoek van Bureau Méteau uitgereikt!

Het BeterBoek
Een ziekenhuisopname is voor een kind een ingrijpende gebeurtenis. Zeker voor heel jonge kinderen. Een goede voorbereiding en begeleiding kunnen veel angst en onzekerheid wegnemen. Het BeterBoek helpt hierbij.

Indien u vragen en/of opmerkingen heeft met betrekking tot het sponsorkeurmerk, dan zie ik deze met plezier tegemoet.
Graag willen wij u nog even wijzen op een belangrijke mededeling. Klik hier voor de reactie van de voorzitter van de Ned. Vereniging van Ziekenhuizen over Het BeterBoek.

 

Introductie KIVA

AfspelenIntroductie KIVA

Promofilmpje

AfspelenPromofilmpje

De Groepen

Groep 1/2     met    juf Nynke en juf Merel

Groep 3/4/5  met    juf Hilda en juf Merel

Groep 6/7/8  met    juf Annette en juf Merel

 

 

 

 

Welkom op De Oerstek.

Onze school is school waarin de kinderen zich breed ontwikkelen in een houding van zelfvertrouwen, zelfkennis en sociaal positief gedrag (autonomie). De leerkrachten benaderen de kinderen positief en zullen bij elk kind de aandacht  richten op zijn/haar sterke kanten. Door positief gedrag te belonen krijgen de kinderen een positief zelfbeeld en zullen ze zich daar naar gedragen. Goed onderwijs speelt in op de behoefte van elk kind. We streven daarom bij elk kind naar hoge doelen, passend bij de mogelijkheden van het kind. Daarbij dagen we de kinderen uit om tot zelfstandigheid te komen. Dit stimuleren en begeleiden we in het dagelijkse onderwijsleerproces. Onze school is een KIVA-school. Op een KiVa school vinden we niet alleen het leren belangrijk, maar vooral ook het goed omgaan met elkaar. Respect voor elkaar en elkanders eigendommen zijn waardevolle aspecten van de opvoeding. De ander accepteren zoals hij/zij is, vinden wij belangrijk. Daaruit vloeit voort dat je tegenover je naaste (de ander) verdraagzaam en zorgzaam hoort te zijn. Binnen onze school gaan we uit van een aantal basisbehoeften voor alle leerlingen:

- Geloof en plezier hebben in eigen kunnen (competentie)

- Ervaren dat mensen je waarderen om wie je bent en met
   je willen omgaan (relatie)

- Ervaren dat je zelfstandig en onafhankelijk iets voor
  elkaar kunt krijgen (autonomie)

- Veiligheid en geborgenheid ervaren (affectie)

Fusie.

In juni 2018 is besloten dat CBS Immanuel en OBS De Oerstek per 1 augustus 2019 zullen gaan fuseren tot een identiteitsrijke ontmoetingsschool voor alle kinderen in Noardburgum en omgeving. In het schooljaar 2018-2019 zullen beide scholen intensief samenwerken om de fusie optimaal voor te bereiden.

 

 

foto Beter Boek

foto Beter Boek

Contactgegevens

o.b.s. de Oerstek
Pieter Hylkemastraat 6
9257WE Noardburgum

Tel.: 0511 472210

mail: oerstek@opo-furore.nl

 

 

 

Contact

U volgt ons toch ook?

 

FACEBOOK

 

Het Beter Boek

Sponsoring
De Oerstek neemt  deel aan het maatschappelijke zorgproject "Het BeterBoek" voor de kinderafdeling en dagbehandeling in Ziekenhuis Nij Smellinghe. Mede dankzij onze deelname krijgen kinderen die opgenomen of behandeld worden in dit ziekenhuis gratis Het BeterBoek van Bureau Méteau uitgereikt!

Het BeterBoek
Een ziekenhuisopname is voor een kind een ingrijpende gebeurtenis. Zeker voor heel jonge kinderen. Een goede voorbereiding en begeleiding kunnen veel angst en onzekerheid wegnemen. Het BeterBoek helpt hierbij.

Indien u vragen en/of opmerkingen heeft met betrekking tot het sponsorkeurmerk, dan zie ik deze met plezier tegemoet.
Graag willen wij u nog even wijzen op een belangrijke mededeling. Klik hier voor de reactie van de voorzitter van de Ned. Vereniging van Ziekenhuizen over Het BeterBoek.

 

Introductie KIVA

AfspelenIntroductie KIVA

Promofilmpje

AfspelenPromofilmpje

De Groepen

Groep 1/2     met    juf Nynke en juf Merel

Groep 3/4/5  met    juf Hilda en juf Merel

Groep 6/7/8  met    juf Annette en juf Merel

 

 

 

 

Welkom op De Oerstek.

Onze school is school waarin de kinderen zich breed ontwikkelen in een houding van zelfvertrouwen, zelfkennis en sociaal positief gedrag (autonomie). De leerkrachten benaderen de kinderen positief en zullen bij elk kind de aandacht  richten op zijn/haar sterke kanten. Door positief gedrag te belonen krijgen de kinderen een positief zelfbeeld en zullen ze zich daar naar gedragen. Goed onderwijs speelt in op de behoefte van elk kind. We streven daarom bij elk kind naar hoge doelen, passend bij de mogelijkheden van het kind. Daarbij dagen we de kinderen uit om tot zelfstandigheid te komen. Dit stimuleren en begeleiden we in het dagelijkse onderwijsleerproces. Onze school is een KIVA-school. Op een KiVa school vinden we niet alleen het leren belangrijk, maar vooral ook het goed omgaan met elkaar. Respect voor elkaar en elkanders eigendommen zijn waardevolle aspecten van de opvoeding. De ander accepteren zoals hij/zij is, vinden wij belangrijk. Daaruit vloeit voort dat je tegenover je naaste (de ander) verdraagzaam en zorgzaam hoort te zijn. Binnen onze school gaan we uit van een aantal basisbehoeften voor alle leerlingen:

- Geloof en plezier hebben in eigen kunnen (competentie)

- Ervaren dat mensen je waarderen om wie je bent en met
   je willen omgaan (relatie)

- Ervaren dat je zelfstandig en onafhankelijk iets voor
  elkaar kunt krijgen (autonomie)

- Veiligheid en geborgenheid ervaren (affectie)

Fusie.

In juni 2018 is besloten dat CBS Immanuel en OBS De Oerstek per 1 augustus 2019 zullen gaan fuseren tot een identiteitsrijke ontmoetingsschool voor alle kinderen in Noardburgum en omgeving. In het schooljaar 2018-2019 zullen beide scholen intensief samenwerken om de fusie optimaal voor te bereiden.

 

 

foto Beter Boek

foto Beter Boek

Contactgegevens

o.b.s. de Oerstek
Pieter Hylkemastraat 6
9257WE Noardburgum

Tel.: 0511 472210

mail: oerstek@opo-furore.nl

 

 

 

Contact

U volgt ons toch ook?

 

FACEBOOK

 

Introductie KIVA

AfspelenIntroductie KIVA

Promofilmpje

AfspelenPromofilmpje

De Groepen

Groep 1/2     met    juf Nynke en juf Merel

Groep 3/4/5  met    juf Hilda en juf Merel

Groep 6/7/8  met    juf Annette en juf Merel

 

 

 

 

foto Beter Boek

foto Beter Boek

Contactgegevens

o.b.s. de Oerstek
Pieter Hylkemastraat 6
9257WE Noardburgum

Tel.: 0511 472210

mail: oerstek@opo-furore.nl

 

 

 

Contact

U volgt ons toch ook?

 

FACEBOOK