• OBS De Oerstek
    OBS De Oerstek
 

Welkom op de pagina van OBS De Oerstek.

OBS De Oerstek heeft op vrijdag 12 juli 2019 haar deuren gesloten. De Oerstek is per 1 augustus 2019 gefuseerd met CBS Immanuel uit Noardburgum. De nieuwe identiteitsrijke ontmoetingsschool De Klimstien is gevestigd aan het Marijkepaed 2 in Noardburgum.

De Klimstien in Noardburgum is een ontmoetingsschool die ontstaan is uit een fusie van openbaar en christelijk onderwijs. Het is het ideaal van het team om kinderen goed onderwijs en een goede vorming te geven. Vanuit onze meerdimensionale identiteit wil de school niet alleen op levensbeschouwelijk gebied bouwen aan een betere wereld, maar ook op maatschappelijk gebied, te beginnen in de school zelf. Het ‘besturingssysteem’ dat hiervoor gebruikt wordt zijn de 7 gewoonten van persoonlijk leiderschap van Stephen Covey. De school wil kinderen en leerkrachten ondersteunen in het realiseren van wederzijdse afhankelijkheid met de omgeving zodat allen kunnen zijn of uitgroeien tot onafhankelijke en verantwoordelijke mensen. Door het leren toepassen van de 7 gewoonten, zijn kinderen en medewerkers meer betrokken en autonoom en nemen zij meer verantwoordelijkheid voor hun taak.
De Klimstien maakt deel uit van PCBO Tytsjerksteradiel.

De Klimstien
Marijkepaed 2
9257 VC Noardburgum
telefoon 0511-472347
www.deklimstien.nl
deklimstien@pcbotdiel.nl

 

 

 

 

Welkom op de pagina van OBS De Oerstek.

OBS De Oerstek heeft op vrijdag 12 juli 2019 haar deuren gesloten. De Oerstek is per 1 augustus 2019 gefuseerd met CBS Immanuel uit Noardburgum. De nieuwe identiteitsrijke ontmoetingsschool De Klimstien is gevestigd aan het Marijkepaed 2 in Noardburgum.

De Klimstien in Noardburgum is een ontmoetingsschool die ontstaan is uit een fusie van openbaar en christelijk onderwijs. Het is het ideaal van het team om kinderen goed onderwijs en een goede vorming te geven. Vanuit onze meerdimensionale identiteit wil de school niet alleen op levensbeschouwelijk gebied bouwen aan een betere wereld, maar ook op maatschappelijk gebied, te beginnen in de school zelf. Het ‘besturingssysteem’ dat hiervoor gebruikt wordt zijn de 7 gewoonten van persoonlijk leiderschap van Stephen Covey. De school wil kinderen en leerkrachten ondersteunen in het realiseren van wederzijdse afhankelijkheid met de omgeving zodat allen kunnen zijn of uitgroeien tot onafhankelijke en verantwoordelijke mensen. Door het leren toepassen van de 7 gewoonten, zijn kinderen en medewerkers meer betrokken en autonoom en nemen zij meer verantwoordelijkheid voor hun taak.
De Klimstien maakt deel uit van PCBO Tytsjerksteradiel.

De Klimstien
Marijkepaed 2
9257 VC Noardburgum
telefoon 0511-472347
www.deklimstien.nl
deklimstien@pcbotdiel.nl