Groep 1/2

De kleutergroep

Leren is vooral spelen en spelen is leren. De leeromgeving in de kleutergroep is rijk en uitdagend.

We werken aan de hand van de methode Schatkist met thema’s die nauw aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. Binnen een thema besteden we aandacht aan de verschillende ontwikkelingsgebieden. Kleuters worden op een speelse manier voorbereid op het rekenen, lezen en schrijven in groep 3, waarbij we er vanuit gaan dat ieder kind zijn eigen groeiproces doormaakt.

Bij goed weer mogen de kleuters vrij spelen op het plein bij het lokaal. Ze hebben dan de beschikking over veel speelruimte en allerlei spelmateriaal, zoals karren, kruiwagens, emmers, een schommel en een zandbak.

Aan het einde van groep 2 gaan we bekijken of het kind voldoende ontwikkeling heeft doorgemaakt om de overstap naar groep 3 te maken. Als blijkt dat dit nog niet mogelijk is, bieden wij, in overleg met de ouders voor deze kinderen een verlengde kleuterperiode.

Kinderen die zich sneller ontwikkelen bieden we uitdagend werk aan. We gebruiken hiervoor in de kleutergroep onder andere de slimme kleuterkist. Natuurlijk besteden we bij dit alles veel aandacht aan de sociale en emotionele ontwikkeling.